Inloggen

Resultaten

T 540
Toezegging Functieveranderingsbeleid
Alert
O 84
PID Visieontwikkeling mobiliteit
Alert
T 533
Toezegging beleid vergoedingen/aansprakelijkheden scholen
Alert
T 546
Toezegging over onderwijshuisvesting
Alert
M 359
Motie fietsrondweg Kerkdennen
O 380
Herziening bestemmingsplannen Recreatieterreinen
T 336
Verbeteringen m.b.t. integrale bekostiging sociaal domein
Afgedaan
O 322
Evaluatie eerste fase Basisrioleringsplan (BRP)
T 426
Informeren over svz evaluatie procesgang rond Hema
O 441
Vervolg Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Aanbieding aan raad

25-11-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 25-11-2020

Aanbieding aan raad

25-11-2020

Aanbieding aan raad

09-11-2017 t/m 02-12-2020

Aanbieding aan raad

16-12-2020

Aanbieding aan raad

14-09-2017 t/m 16-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

16-12-2020

Aanbieding aan raad

12-06-2018 t/m 16-12-2020

Aanbieding aan raad

16-12-2020

Export LTA naar Excel