Inloggen

Resultaten

M 583
Motie De raad in relatie tot de agendacommissie en klankbordgroep
Alert
M 585
Motie onderzoek langlopende dossiers
Alert
M 584
Motie zelfreflectie
Alert
M 602
Motie Zoekzones grootschalige woningbouw
Alert
M 603
Motie Beleid transformatie van kleinschalige solitaire recreatieparken
Alert
T 249
Terugkoppeling/inventarisatie m2 winkelleegstand tbv woonruimte
Alert
M 610
Moties Kadernota
Afgedaan
T 614
Toezegging quickscan verevening functieverandering De Beek 77
Alert
T 615
Toezegging bestemmingsplan Arendlaan 36
Alert
T 528
Stand van zaken gemeentelijk vastgoed
Afgedaan

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadsvergadering

10-11-2021 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

10-11-2021

Aanbieding aan raad

10-11-2021

Aanbieding aan raad

13-11-2019 t/m 13-11-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel