Inloggen

Resultaten

M 583
Motie De raad in relatie tot de agendacommissie en klankbordgroep
Alert
T 536
Toezegging houtbouw
Afgedaan
T 575
Toezegging over integraal huisvestingsplan onderwijs
Afgedaan
O 517
Beleidsplan openbare verlichting
Afgedaan
T 533
Toezegging beleid vergoedingen/aansprakelijkheden scholen
M 571
Motie wandteksten nabij raadszaal
Afgedaan
T 262
Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg
T 529
Verbetering communicatie Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme
T 548
Toezegging over Notitie RO instrumenten
T 560
Toezegging notitie monumenten

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

nader te specificeren termijn

11-12-2019 t/m 12-05-2021 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

19-05-2021 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

03-06-2020 t/m 26-05-2021 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 23-06-2021

nader te specificeren termijn

23-06-2021 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

05-04-2017 t/m 30-06-2021

nader te specificeren termijn

13-11-2019 t/m 30-06-2021

nader te specificeren termijn

30-06-2021

Aanbieding aan raad

30-06-2021

Export LTA naar Excel