Inloggen

Resultaten

T 552
Toezegging over Streekarchivariaat
Alert
T 564
Toezegging over Leemkuul
Afgedaan
T 574
Toezegging over uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
Alert
T 575
Toezegging over integraal huisvestingsplan onderwijs
Alert
T 576
Toezegging over wijzigingsbevoegdheid strand horst
Alert
T 577
Toezegging over wijzigingsbevoegdheid recreatieterreinen
Alert
T 578
Bestpl Buitenbrinkweg 65; gecoördineerde regeling
Alert
T 579
Toezegging over doorschuiven Notitie Monumenten
Alert
T 573
Toezegging over Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan
T 532
Toezegging verdeelsleutel Meerinzicht en terugdringen ziekteverzuim

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

nader te specificeren termijn

17-02-2021 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

24-02-2021

nader te specificeren termijn

24-02-2021

nader te specificeren termijn

24-02-2021

nader te specificeren termijn

24-02-2021

nader te specificeren termijn

24-02-2021

nader te specificeren termijn

24-02-2021

Aanbieding aan raad

28-02-2021

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 10-03-2021

Export LTA naar Excel