Inloggen

Resultaten

M 583
Motie De raad in relatie tot de agendacommissie en klankbordgroep
Alert
T 462
Toezegging evaluatie Uitvoeringsregeling Evenementenbeleid 2018 delen met raad
Afgedaan
T 551
Toezegging over Evenementenbeleid
Afgedaan
T 532
Toezegging verdeelsleutel Meerinzicht en terugdringen ziekteverzuim
Alert
O 517
Beleidsplan openbare verlichting
Alert
T 559
Toezeggingen fietspaden
Alert
T 536
Toezegging houtbouw
T 575
Toezegging over integraal huisvestingsplan onderwijs
T 533
Toezegging beleid vergoedingen/aansprakelijkheden scholen
M 571
Motie wandteksten nabij raadszaal
Afgedaan

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

Aanbieding aan raad

18-10-2018 t/m 07-04-2021 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

14-04-2021 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 21-04-2021

Aanbieding aan raad

03-06-2020 t/m 28-04-2021

nader te specificeren termijn

05-05-2021

nader te specificeren termijn

11-12-2019 t/m 12-05-2021

nader te specificeren termijn

19-05-2021

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 23-06-2021

nader te specificeren termijn

23-06-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel