Inloggen

Resultaten

M 583
Motie De raad in relatie tot de agendacommissie en klankbordgroep
Alert
M 584
Motie zelfreflectie
Alert
M 602
Motie Zoekzones grootschalige woningbouw
Alert
M 603
Motie Beleid transformatie van kleinschalige solitaire recreatieparken
Alert
T 249
Terugkoppeling/inventarisatie m2 winkelleegstand tbv woonruimte
Alert
T 614
Toezegging quickscan verevening functieverandering De Beek 77
Alert
M 479
Motie Revitalisering winkelgebied De Enk + toezegging
Alert
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
Afgedaan
O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
Afgedaan
T 533
Toezegging beleid vergoedingen/aansprakelijkheden scholen
Alert

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Aanbieding aan raad

15-12-2021

Aanbieding aan raad

21-04-2016 t/m 15-12-2021 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

24-11-2016 t/m 15-12-2021 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 22-12-2021

Export LTA naar Excel