Inloggen

Resultaten

M 583
Motie De raad in relatie tot de agendacommissie en klankbordgroep
Alert
T 529
Verbetering communicatie Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme
Alert
T 574
Toezegging over uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
Alert
M 585
Motie onderzoek langlopende dossiers
Alert
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
Alert
T 554
Toezegging over Raadhuisplein
Alert
M 584
Motie zelfreflectie
Alert
O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
Alert
O 441
Vervolg Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie
Alert
T 540
Toezegging Functieveranderingsbeleid
Alert

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

nader te specificeren termijn

24-11-2016 t/m 15-09-2021

Aanbieding aan raad

15-09-2021

Aanbieding aan raad

22-01-2020 t/m 22-09-2021

Export LTA naar Excel