Inloggen

Resultaten

M 359
Motie fietsrondweg Kerkdennen
Afgedaan
O 380
Herziening bestemmingsplannen Recreatieterreinen
Afgedaan
T 336
Verbeteringen m.b.t. integrale bekostiging sociaal domein
Afgedaan
O 322
Evaluatie eerste fase Basisrioleringsplan (BRP)
Afgedaan
T 502
Toezegging over busverbinding tussen station Ermelo en Strand Horst
Afgedaan
T 427
Terugkoppeling en evaluatie Verordening Jeugdhulp
Afgedaan
T 173
Snelle evaluatie engineering en construct (Westflank)
Afgedaan
T 415
Informeren over resultaat SMART formuleren doelstellingen Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie
Afgedaan
T 537
Toezegging das naar de zin maken
Afgedaan
T 543
Toezegging informeren raad proces woonvisie
Afgedaan

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Aanbieding aan raad

09-11-2017 t/m 02-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

16-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

14-09-2017 t/m 16-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

16-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

16-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

12-06-2018 t/m 16-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

13-10-2016 t/m 16-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

16-05-2018 t/m 16-12-2020 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

11-12-2019 t/m 31-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

22-01-2020 t/m 31-12-2020 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel