Inloggen

Resultaten

T 461
Afwegingskader woningbouw
O 490
Analyse woningbouwprogrammering najaar 2019
Nieuw
T 336
Verbeteringen m.b.t. integrale bekostiging indien nodig
T 486
Toezegging over uitvoering subsidieverordening en betrekken van raad
Nieuw
M 487
Motie Evenementenbeleid
Nieuw
T 488
nieuwe huisvestingsverordening
Nieuw
T 484
Toezegging over rapportage klachtenprocedure gemeente Ermelo
O 380
Herziening bestemmingsplannen Recreatieterreinen
M 467
Motie CPO in Vogelvlucht
O 15
De Dialoog

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

nader te specificeren termijn

16-10-2018 t/m 26-12-2019

Aanbieding aan raad

21-11-2019 t/m 26-12-2019

Raadsvergadering

14-09-2017 t/m 31-12-2019

nader te specificeren termijn

31-12-2019

Bestuur en Middelen

31-12-2019

Infrastructuur en Ruimte

29-01-2020

Bestuur en Middelen

31-01-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

21-05-2020

Infrastructuur en Ruimte

25-06-2020

Infrastructuur en Ruimte

19-12-2018 t/m 25-06-2020

Bestuur en Middelen

23-07-2020

Export LTA naar Excel