Inloggen
Vorige 1 3

Onderwerpen

O 471
Jaarafspraken woningcoöperaties 2020, incl. tussenevaluatie 2019
Afgedaan
O 511
Programmabegroting 2020-2023
Afgedaan
O 513
6e Bestuursrapportage 2019
Afgedaan
O 438
Uitvoeringsprogramma Gezondheidsbeleid
Afgedaan
O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
Alert
O 124
Actualisatie financiële verordening (art. 212 Gemeentewet)
O 322
Evaluatie eerste fase Basisrioleringsplan (BRP)
O 442
Vaststelling Warmtetransitieplan Ermelo
O 507
Belastingverordeningen 2020
O 514
7e Bestuursrapportage 2019

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Aanbieding aan raad

13-11-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

26-09-2019 t/m 13-11-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

02-10-2019 t/m 13-11-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

24-09-2018 t/m 20-11-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

24-11-2016 t/m 27-11-2019

Aanbieding aan raad

30-10-2019 t/m 11-12-2019

Aanbieding aan raad

11-12-2019

Aanbieding aan raad

11-12-2019

Aanbieding aan raad

30-10-2019 t/m 11-12-2019

Aanbieding aan raad

27-11-2019 t/m 11-12-2019

Vorige 1 3
Export LTA naar Excel