Inloggen
Vorige 1

Moties

M 468
Motie reserve grondexploitatie in 1e bestuursrapportage 2019
Afgedaan
M 111
Motie Kindpakket
Afgedaan
M 373
Motie Groenvisie Natuurinclusief Bouwen
M 109
Motie Participatiegeld blijft Participatiegeld
M 151
Motie Tonselse Veld verbetering verkeersveiligheid en recr.waarde
M 152
Motie Locatiescan woningbouwlocatie Raadhuisplein bij verdere uitwerking PID HvBC
M 419
Motie voorzieningen voor hondeigenaren
M 470
Motie communicatie met belanghebbenden bij bouwprojecten
M 479
Motie Revitalisering winkelgebied De Enk + toezegging
M 359
Motie fietsrondweg Kerkdennen

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

Raadsvergadering

04-04-2019 (Afgedaan)

Samenleving en Maatschappij

13-10-2016 t/m 17-04-2019 (Afgedaan)

Infrastructuur en Ruimte

14-12-2017 t/m 25-04-2019

Bestuur en Middelen

15-12-2016 t/m 27-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

18-02-2016 t/m 27-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

18-02-2016 t/m 27-06-2019

Bestuur en Middelen

26-04-2018 t/m 27-06-2019

nader te specificeren termijn

30-06-2019

nader te specificeren termijn

30-06-2019

nader te specificeren termijn

09-11-2017 t/m 26-09-2019

Vorige 1
Export LTA naar Excel