Inloggen

Moties

M 583
Motie De raad in relatie tot de agendacommissie en klankbordgroep
Alert
M 585
Motie onderzoek langlopende dossiers
Alert
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
Alert
M 584
Motie zelfreflectie
Alert
M 479
Motie Revitalisering winkelgebied De Enk + toezegging
M 586
Motie Schaapsdijk
M 587
Motie hulp in de huishouding
M 360
Motie opnemen Kerkdennen in het GVVP

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieding aan raad

15-12-2021

nader te specificeren termijn

31-12-2021

nader te specificeren termijn

31-12-2021

Infrastructuur en Ruimte

09-11-2017 t/m 01-02-2022

Export LTA naar Excel