Inloggen
Vorige 1

Moties

M 109
Motie Participatiegeld blijft Participatiegeld
Afgedaan
M 151
Motie Tonselse Veld verbetering verkeersveiligheid en recr.waarde
M 152
Motie Locatiescan woningbouwlocatie Raadhuisplein bij verdere uitwerking PID HvBC
M 500
Motie tijdelijke huisvesting jongeren
Nieuw
M 359
Motie fietsrondweg Kerkdennen
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
M 470
Motie communicatie met belanghebbenden bij bouwprojecten
M 479
Motie Revitalisering winkelgebied De Enk + toezegging
M 419
Motie voorzieningen voor hondeigenaren
M 373
Motie Groenvisie Natuurinclusief Bouwen

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

Bestuur en Middelen

15-12-2016 t/m 27-06-2019 (Afgedaan)

Infrastructuur en Ruimte

18-02-2016 t/m 27-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

18-02-2016 t/m 27-06-2019

nader te specificeren termijn

30-06-2019

nader te specificeren termijn

09-11-2017 t/m 26-09-2019

nader te specificeren termijn

21-04-2016 t/m 26-09-2019

Aanbieding aan raad

26-09-2019

nader te specificeren termijn

26-09-2019

Bestuur en Middelen

26-04-2018 t/m 24-10-2019

Infrastructuur en Ruimte

14-12-2017 t/m 24-10-2019

Vorige 1
Export LTA naar Excel