Inloggen
Vorige 1 3 4 5

Toezeggingen

T 427
Terugkoppeling en evaluatie Verordening Jeugdhulp
Alert
T 336
Verbeteringen m.b.t. integrale bekostiging sociaal domein
Alert
T 329
Integrale bekostiging tienermoeders alsook hun kinderen en het "vergeten kind"
Alert
T 155
Goede afwatering onderhoudsvrije tuin komt terug in duurzaamheidsbeleid
Alert
T 486
Toezegging over uitvoering subsidieverordening en betrekken van raad
Alert
T 134
Evaluatie Structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt naar raad
Alert
T 519
Toelichting over sociaal domein/participatie
Alert
T 521
Toezegging informeren raad over realisatie maatschappelijk gebouw voormalig terrein wijkcentrum De Leemkuul
Alert
T 524
Toezegging informeren raad over uitkomsten aandeelhoudersvergadering over de situatie rond Leisureland
Alert
T 525
Toezegging informeren raad over het PvA reorganisatie VNOG
Alert

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Vorige 1 3 4 5
Export LTA naar Excel