Inloggen

Toezeggingen

T 529
Verbetering communicatie Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme
Alert
T 574
Toezegging over uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
Alert
T 554
Toezegging over Raadhuisplein
Alert
T 540
Toezegging Functieveranderingsbeleid
Alert
T 548
Toezegging over Notitie RO instrumenten
Alert
T 541
Toezegging informeren raad bij afwijking uitgangspunten sportcentrum
Alert
T 573
Toezegging over Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan
Alert
T 262
Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg
Afgedaan
T 249
Terugkoppeling/inventarisatie m2 winkelleegstand tbv woonruimte
T 504
Toezegging evaluatie geluidsontwikkelingen strand Horst

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieding aan raad

22-01-2020 t/m 22-09-2021

nader te specificeren termijn

22-09-2021

Aanbieding aan raad

22-01-2020 t/m 29-09-2021

Aanbieding aan raad

29-09-2021

Aanbieding aan raad

05-04-2017 t/m 13-10-2021 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

07-03-2017 t/m 20-10-2021

Aanbieding aan raad

20-10-2021

Export LTA naar Excel