Inloggen

Toezeggingen

T 545
Toezegging over Beschermd Wonen en Maatschappelijke Zorg
Afgedaan
T 533
Toezegging beleid vergoedingen/aansprakelijkheden scholen
Afgedaan
T 573
Toezegging over Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan
Afgedaan
T 574
Toezegging over uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
Afgedaan
T 596
Toezegging fietspad Kerkdennen (Groevenbeekse Heide) en sportcentrum
Afgedaan
T 609
Toezegging overlopende posten
Afgedaan
T 607
Toezegging Integraal Huisvestingsplan onderwijs
Afgedaan
T 605
Toezegging instandhoudingstermijn sociale en middeldure woningen
T 547
Toezegging over snippergroen
T 504
Toezegging evaluatie geluidsontwikkelingen strand Horst

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

nader te specificeren termijn

18-05-2022 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 22-06-2022 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

29-06-2022 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

29-06-2022 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

30-06-2022 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

30-06-2022 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

31-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

31-07-2023

Aanbieding aan raad

31-07-2024

Aanbieding aan raad

31-07-2025

Aanbieding aan raad

28-09-2022

nader te specificeren termijn

19-10-2022

Aanbieding aan raad

26-10-2022

Export LTA naar Excel