Inloggen
Vorige 1 3 4

Toezeggingen

T 399
Toezeggingen nav Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG
Alert
T 494
Toezegging reactie college op brief 62-19 Leefbaarheidsteam
T 134
Evaluatie Structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt naar raad
T 497
Toezegging over Platform De Nieuwe Winkelstraat
T 501
Toezegging over stelposten begroting
T 173
Snelle evaluatie engineering en construct (Westflank)
T 415
Informeren over resultaat SMART formuleren doelstellingen Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie
T 417
Terugkoppeling monitoring dienstverlening
T 457
Navragen kosten implementatie e-depot Streekarchivariaat
T 184
Vastlegging nieuw beleid in verordening Voorzien. onderwijshuisvesting

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Samenleving en Maatschappij

14-02-2018 t/m 21-08-2019

Aanbieding aan raad

28-08-2019

Aanbieding aan raad

21-04-2016 t/m 12-09-2019

Aanbieding aan raad

26-09-2019

Aanbieding aan raad

26-09-2019

Aanbieding aan raad

13-10-2016 t/m 02-10-2019

Aanbieding aan raad

16-05-2018 t/m 16-10-2019

Aanbieding aan raad

17-05-2018 t/m 16-10-2019

Aanbieding aan raad

20-09-2018 t/m 16-10-2019

Aanbieding aan raad

10-11-2016 t/m 16-10-2019

Vorige 1 3 4
Export LTA naar Excel