Inloggen

Toezeggingen

T 462
Toezegging evaluatie Uitvoeringsregeling Evenementenbeleid 2018 delen met raad
T 538
Toezegging memo verloop en inzet jaarwisseling
Afgedaan
T 535
Toezegging voortgang terugvordering openstaande debiteurenposten
Afgedaan
T 336
Verbeteringen m.b.t. integrale bekostiging sociaal domein
T 155
Goede afwatering onderhoudsvrije tuin komt terug in duurzaamheidsbeleid
T 415
Informeren over resultaat SMART formuleren doelstellingen Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie
T 426
Informeren over svz evaluatie procesgang rond Hema
T 249
Terugkoppeling/inventarisatie m2 winkelleegstand tbv woonruimte
T 486
Toezegging over uitvoering subsidieverordening en betrekken van raad
T 497
Toezegging over Platform De Nieuwe Winkelstraat
Afgedaan

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Aanbieding aan raad

18-10-2018 t/m 29-07-2020

Aanbieding aan raad

08-01-2020 t/m 29-07-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

11-12-2019 t/m 31-07-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

14-09-2017 t/m 02-09-2020

Aanbieding aan raad

14-06-2016 t/m 16-09-2020

Aanbieding aan raad

16-05-2018 t/m 16-09-2020

Aanbieding aan raad

12-06-2018 t/m 16-09-2020

Aanbieding aan raad

07-03-2017 t/m 23-09-2020

Aanbieding aan raad

23-09-2020

Aanbieding aan raad

23-09-2020 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel