Inloggen

Toezeggingen

T 527
Voorstel bestemmingsplanwijziging bedrijfswoning Telgterweg
Alert
T 526
Toezegging taal speerpunten
Alert
T 415
Informeren over resultaat SMART formuleren doelstellingen Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie
Alert
T 426
Informeren over svz evaluatie procesgang rond Hema
Alert
T 184
Vastlegging nieuw beleid in verordening Voorzien. onderwijshuisvesting
Alert
T 484
Toezegging over rapportage klachtenprocedure gemeente Ermelo
T 522
Toezegging suggesties financiële consequenties kerntakendiscussie.
Alert
T 480
Toezegging over Uitgangspuntennotitie De Hooge Riet
T 530
Bespreken schrappen punt j gezamenlijke afspraken UWOON
T 531
Toezegging Masterplan Veldwijk

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Aanbieding aan raad

16-05-2018 t/m 29-01-2020

Aanbieding aan raad

12-06-2018 t/m 29-01-2020

Aanbieding aan raad

10-11-2016 t/m 29-01-2020

Bestuur en Middelen

31-01-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

21-05-2020

nader te specificeren termijn

16-10-2019 t/m 01-02-2020

Aanbieding aan raad

26-02-2020

nader te specificeren termijn

13-11-2019 t/m 01-03-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 01-03-2020

Export LTA naar Excel