Inloggen

Toezeggingen

T 503
Toezegging over Sociaal Domein
T 329
Integrale bekostiging tienermoeders alsook hun kinderen en het "vergeten kind"
T 249
Terugkoppeling/inventarisatie m2 winkelleegstand tbv woonruimte
T 262
Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg
T 156
Overzicht gerealiseerde woningen functieveranderingsbeleid bij bijstelling in het najaar 2016
T 370
Toezeggingen over evaluatie sociaal domein
Afgedaan
T 292
Vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o.
T 464
Toezegging over uitvoering visie op dienstverlening en participatie
T 453
Toezeggingen Scenariokeuze De Dialoog
T 462
Toezegging evaluatie Uitvoeringsregeling Evenementenbeleid 2018 delen met raad

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding aan raad

16-10-2019

Aanbieding aan raad

30-08-2017 t/m 16-10-2019

Aanbieding aan raad

07-03-2017 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

05-04-2017 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

14-06-2016 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

29-11-2017 t/m 24-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

15-06-2017 t/m 30-10-2019

Aanbieding aan raad

30-10-2019

Aanbieding aan raad

19-09-2018 t/m 13-11-2019

Aanbieding aan raad

18-10-2018 t/m 13-11-2019

Export LTA naar Excel