Inloggen

Toezeggingen

T 540
Toezegging Functieveranderingsbeleid
T 544
Toezegging over Financiële stukken Meerinzicht
T 533
Toezegging beleid vergoedingen/aansprakelijkheden scholen
T 546
Toezegging over onderwijshuisvesting
T 336
Verbeteringen m.b.t. integrale bekostiging sociaal domein
T 415
Informeren over resultaat SMART formuleren doelstellingen Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie
T 426
Informeren over svz evaluatie procesgang rond Hema
T 502
Toezegging over busverbinding tussen station Ermelo en Strand Horst
T 427
Terugkoppeling en evaluatie Verordening Jeugdhulp
T 173
Snelle evaluatie engineering en construct (Westflank)

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding aan raad

22-01-2020 t/m 28-10-2020

nader te specificeren termijn

31-10-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 25-11-2020

Aanbieding aan raad

25-11-2020

Aanbieding aan raad

14-09-2017 t/m 16-12-2020

Aanbieding aan raad

16-05-2018 t/m 16-12-2020

Aanbieding aan raad

12-06-2018 t/m 16-12-2020

Aanbieding aan raad

16-12-2020

Aanbieding aan raad

12-06-2018 t/m 16-12-2020

Aanbieding aan raad

13-10-2016 t/m 16-12-2020

Export LTA naar Excel