Inloggen

Toezeggingen

T 519
Toelichting over sociaal domein/participatie
T 532
Toezegging verdeelsleutel Meerinzicht en terugdringen ziekteverzuim
T 551
Toezegging over Evenementenbeleid
T 462
Toezegging evaluatie Uitvoeringsregeling Evenementenbeleid 2018 delen met raad
T 262
Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg
T 249
Terugkoppeling/inventarisatie m2 winkelleegstand tbv woonruimte
T 486
Toezegging over uitvoering subsidieverordening en betrekken van raad
T 529
Verbetering communicatie Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme
T 536
Toezegging houtbouw
T 537
Toezegging das naar de zin maken

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

nader te specificeren termijn

16-12-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 16-12-2020

nader te specificeren termijn

16-12-2020

Aanbieding aan raad

18-10-2018 t/m 17-12-2020

Aanbieding aan raad

05-04-2017 t/m 23-12-2020

Aanbieding aan raad

07-03-2017 t/m 30-12-2020

Aanbieding aan raad

30-12-2020

nader te specificeren termijn

13-11-2019 t/m 31-12-2020

nader te specificeren termijn

11-12-2019 t/m 31-12-2020

nader te specificeren termijn

11-12-2019 t/m 31-12-2020

Export LTA naar Excel