Inloggen

Resultaten

T 502
Toezegging over busverbinding tussen station Ermelo en Strand Horst
T 427
Terugkoppeling en evaluatie Verordening Jeugdhulp
Afgedaan
T 173
Snelle evaluatie engineering en construct (Westflank)
M 487
Motie Evenementenbeleid
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
T 532
Toezegging verdeelsleutel Meerinzicht en terugdringen ziekteverzuim
T 551
Toezegging over Evenementenbeleid
T 415
Informeren over resultaat SMART formuleren doelstellingen Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie
Afgedaan
T 462
Toezegging evaluatie Uitvoeringsregeling Evenementenbeleid 2018 delen met raad

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Aanbieding aan raad

16-12-2020

Aanbieding aan raad

12-06-2018 t/m 16-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

13-10-2016 t/m 16-12-2020

Aanbieding aan raad

16-12-2020

Aanbieding aan raad

21-04-2016 t/m 16-12-2020

Aanbieding aan raad

24-11-2016 t/m 16-12-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 16-12-2020

nader te specificeren termijn

16-12-2020

Aanbieding aan raad

16-05-2018 t/m 16-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

18-10-2018 t/m 17-12-2020

Export LTA naar Excel