Inloggen

Resultaten

T 576
Toezegging over wijzigingsbevoegdheid strand horst
T 590
Toezegging bestemmingsplan Rodeschuurderwegje ong. Horst
T 605
Toezegging instandhoudingstermijn sociale en middeldure woningen
T 607
Toezegging Integraal Huisvestingsplan onderwijs
Afgedaan
M 606
Motie Regenboogvlag op Internationale Coming-Outdag
Afgedaan
M 616
Motie Inrichting Oude Telgterweg
T 592
Toezegging integrale lening 'Toekomstbestendig wonen Gelderland - gemeente Ermelo'
M 595
Motie Verlichting toren Immanuelkerk en budgetten buiten noodzakelijke kaders
Afgedaan
M 613
Motie informeren raad
T 589
Toezegging zwemtarieven

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

nader te specificeren termijn

22-03-2023

nader te specificeren termijn

21-06-2023

Aanbieding aan raad

05-07-2023

Aanbieding aan raad

31-07-2023

Aanbieding aan raad

31-07-2024

Aanbieding aan raad

31-07-2025

Aanbieding aan raad

31-07-2026

Aanbieding aan raad

11-10-2023

Aanbieding aan raad

11-10-2024

Aanbieding aan raad

11-10-2025

Aanbieding aan raad

13-12-2023

Aanbieding aan raad

31-12-2023

Export LTA naar Excel