Inloggen

Resultaten

T 184
Vastlegging nieuw beleid in verordening Voorzien. onderwijshuisvesting
Alert
M 359
Motie fietsrondweg Kerkdennen
Alert
T 249
Terugkoppeling/inventarisatie m2 winkelleegstand tbv woonruimte
Alert
T 262
Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg
Alert
T 156
Overzicht gerealiseerde woningen functieveranderingsbeleid bij bijstelling in het najaar 2016
Afgedaan
O 77
RAADSBRIEF Kwartaalberichten Verbonden Partijen
Afgedaan
O 256
Strategische Agenda 2e periode Economisch Programma
Afgedaan
T 370
Toezeggingen over evaluatie sociaal domein
Afgedaan
T 464
Toezegging over uitvoering visie op dienstverlening en participatie
Afgedaan
M 391
Motie gesprek moestuinvereniging
Alert

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Aanbieding aan raad

10-11-2016 t/m 16-10-2019

Aanbieding aan raad

09-11-2017 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

07-03-2017 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

05-04-2017 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

14-06-2016 t/m 23-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

24-10-2019

Aanbieding aan raad

12-04-2017 t/m 24-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

29-11-2017 t/m 24-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

30-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

01-02-2018 t/m 13-11-2019

Export LTA naar Excel