Inloggen

Resultaten

O 15
De Dialoog
T 486
Toezegging over uitvoering subsidieverordening en betrekken van raad
T 529
Verbetering communicatie Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme
T 536
Toezegging houtbouw
T 537
Toezegging das naar de zin maken
T 539
Toezegging planning RES
T 541
Toezegging informeren raad bij afwijking uitgangspunten sportcentrum
T 543
Toezegging informeren raad proces woonvisie
T 545
Toezegging over Beschermd Wonen en Maatschappelijke Zorg
T 547
Toezegging over snippergroen

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieding aan raad

30-12-2020

Aanbieding aan raad

30-12-2020

nader te specificeren termijn

13-11-2019 t/m 31-12-2020

nader te specificeren termijn

11-12-2019 t/m 31-12-2020

nader te specificeren termijn

11-12-2019 t/m 31-12-2020

Aanbieding aan raad

08-01-2020 t/m 31-12-2020

Aanbieding aan raad

22-01-2020 t/m 31-12-2020

Aanbieding aan raad

22-01-2020 t/m 31-12-2020

nader te specificeren termijn

31-12-2020

nader te specificeren termijn

31-12-2020

Export LTA naar Excel