Inloggen

Resultaten

M 487
Motie Evenementenbeleid
O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
O 124
Actualisatie financiële verordening (art. 212 Gemeentewet)
T 155
Goede afwatering onderhoudsvrije tuin komt terug in duurzaamheidsbeleid
O 322
Evaluatie eerste fase Basisrioleringsplan (BRP)
O 442
Vaststelling Warmtetransitieplan Ermelo
T 461
Afwegingskader woningbouw
M 374
Motie Groenvisie Snippergroen
T 486
Toezegging over uitvoering subsidieverordening en betrekken van raad
O 507
Belastingverordeningen 2020

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Aanbieding aan raad

27-11-2019

Aanbieding aan raad

24-11-2016 t/m 27-11-2019

Aanbieding aan raad

30-10-2019 t/m 11-12-2019

Aanbieding aan raad

14-06-2016 t/m 11-12-2019

Aanbieding aan raad

11-12-2019

Aanbieding aan raad

11-12-2019

Aanbieding aan raad

16-10-2018 t/m 11-12-2019

Aanbieding aan raad

14-12-2017 t/m 11-12-2019

Aanbieding aan raad

11-12-2019

Aanbieding aan raad

30-10-2019 t/m 11-12-2019

Export LTA naar Excel