Inloggen

Resultaten

O 378
Nieuw sportcentrum
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
T 527
Voorstel bestemmingsplanwijziging bedrijfswoning Telgterweg
T 427
Terugkoppeling en evaluatie Verordening Jeugdhulp
T 520
Afweging Woningbouwplannen
T 502
Toezegging over busverbinding tussen station Ermelo en Strand Horst
T 504
Toezegging evaluatie geluidsontwikkelingen strand Horst
M 359
Motie fietsrondweg Kerkdennen
O 322
Evaluatie eerste fase Basisrioleringsplan (BRP)

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

Aanbieding aan raad

23-09-2020

Aanbieding aan raad

21-04-2016 t/m 23-09-2020

Aanbieding aan raad

24-11-2016 t/m 23-09-2020

Aanbieding aan raad

30-10-2019 t/m 23-09-2020

Aanbieding aan raad

12-06-2018 t/m 30-09-2020

Aanbieding aan raad

02-10-2020

Aanbieding aan raad

07-10-2020

Aanbieding aan raad

21-10-2020

Aanbieding aan raad

09-11-2017 t/m 02-12-2020

Aanbieding aan raad

16-12-2020

Export LTA naar Excel