Inloggen

Resultaten

T 262
Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota
M 359
Motie fietsrondweg Kerkdennen
T 156
Overzicht gerealiseerde woningen functieveranderingsbeleid bij bijstelling in het najaar 2016
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
O 438
Uitvoeringsprogramma Gezondheidsbeleid
O 440
Toeristische Monitor 2018
O 441
Vervolg Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie
M 470
Motie communicatie met belanghebbenden bij bouwprojecten
T 184
Vastlegging nieuw beleid in verordening en terugkoppeling hiervan aan raad

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

Samenleving en Maatschappij

05-04-2017 t/m 19-09-2019

nader te specificeren termijn

09-11-2017 t/m 26-09-2019

nader te specificeren termijn

14-06-2016 t/m 26-09-2019

nader te specificeren termijn

21-04-2016 t/m 26-09-2019

nader te specificeren termijn

24-11-2016 t/m 26-09-2019

Samenleving en Maatschappij

24-09-2018 t/m 26-09-2019

Infrastructuur en Ruimte

26-09-2019

Infrastructuur en Ruimte

26-09-2019

Aanbieding aan raad

26-09-2019

nader te specificeren termijn

10-11-2016 t/m 26-09-2019

Export LTA naar Excel