Inloggen

Resultaten

O 471
Jaarafspraken woningcoöperaties 2020, incl. tussenevaluatie 2019
O 378
Nieuw sportcentrum
T 464
Toezegging over uitvoering visie op dienstverlening en participatie
M 391
Motie gesprek moestuinvereniging
T 453
Toezeggingen Scenariokeuze De Dialoog
T 462
Toezegging evaluatie Uitvoeringsregeling Evenementenbeleid 2018 delen met raad
O 322
Evaluatie eerste fase Basisrioleringsplan (BRP)
T 155
Goede afwatering onderhoudsvrije tuin komt terug in duurzaamheidsbeleid
O 46
Bestemmingsplan Strand Horst en beeldkwaliteitsplan
O 442
Vaststelling Warmtetransitieplan Ermelo

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

nader te specificeren termijn

31-10-2019

nader te specificeren termijn

30-11-2019

nader te specificeren termijn

31-12-2019

nader te specificeren termijn

31-10-2019

nader te specificeren termijn

30-11-2019

nader te specificeren termijn

23-01-2018 t/m 31-12-2019

Bestuur en Middelen

15-11-2019

nader te specificeren termijn

01-02-2018 t/m 28-11-2019

nader te specificeren termijn

19-09-2018 t/m 28-11-2019

Bestuur en Middelen

18-10-2018 t/m 30-11-2019

Infrastructuur en Ruimte

19-12-2019

nader te specificeren termijn

14-06-2016 t/m 26-12-2019

nader te specificeren termijn

01-01-2019 t/m 26-12-2019

nader te specificeren termijn

26-12-2019

Export LTA naar Excel