Inloggen

Resultaten

T 398
Toezeggingen Uitvoeringsnota Sport
T 298
Evaluatie CPO project
T 415
Informeren over resultaat SMART formuleren doelstellingen Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie
O 471
Jaarafspraken woningcoöperaties 2020, incl. tussenevaluatie 2019
T 464
Toezegging over uitvoering visie op dienstverlening en participatie
M 391
Motie gesprek moestuinvereniging
M 111
Motie Kindpakket
T 453
Toezeggingen Scenariokeuze De Dialoog
T 462
Toezegging evaluatie Uitvoeringsregeling Evenementenbeleid 2018 delen met raad
T 155
Goede afwatering onderhoudsvrije tuin komt terug in duurzaamheidsbeleid

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

nader te specificeren termijn

14-02-2018 t/m 31-10-2019

nader te specificeren termijn

20-06-2017 t/m 31-10-2019

Samenleving en Maatschappij

16-05-2018 t/m 31-10-2019

nader te specificeren termijn

31-10-2019

nader te specificeren termijn

30-11-2019

nader te specificeren termijn

31-12-2019

Bestuur en Middelen

15-11-2019

nader te specificeren termijn

01-02-2018 t/m 28-11-2019

Samenleving en Maatschappij

13-10-2016 t/m 28-11-2019

nader te specificeren termijn

19-09-2018 t/m 28-11-2019

Bestuur en Middelen

18-10-2018 t/m 30-11-2019

nader te specificeren termijn

14-06-2016 t/m 26-12-2019

Export LTA naar Excel