Inloggen

Resultaten

O 84
PID Visieontwikkeling mobiliteit
T 488
nieuwe huisvestingsverordening
O 514
7e Bestuursrapportage 2019
O 515
Update APV
O 516
1e Begrotingswijziging 2019 Meerinzicht
M 152
Motie Locatiescan woningbouwlocatie Raadhuisplein bij verdere uitwerking PID HvBC
T 134
Evaluatie Structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt naar raad
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
O 490
Analyse woningbouwprogrammering najaar 2019
T 519
Toelichting over sociaal domein/participatie
Nieuw

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Aanbieding aan raad

11-12-2019

Aanbieding aan raad

11-12-2019

Aanbieding aan raad

27-11-2019 t/m 11-12-2019

Aanbieding aan raad

16-10-2019 t/m 11-12-2019

Aanbieding aan raad

24-10-2019 t/m 11-12-2019

Aanbieding aan raad

18-02-2016 t/m 25-12-2019

Aanbieding aan raad

21-04-2016 t/m 25-12-2019

Aanbieding aan raad

21-04-2016 t/m 25-12-2019

Aanbieding aan raad

21-11-2019 t/m 26-12-2019

nader te specificeren termijn

31-12-2019

Export LTA naar Excel