Inloggen

Resultaten

T 156
Overzicht gerealiseerde woningen functieveranderingsbeleid bij bijstelling in het najaar 2016
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
O 439
Tussenevaluatie Cultuurnota
O 440
Toeristische Monitor 2018
O 441
Vervolg Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie
T 184
Vastlegging nieuw beleid in verordening en terugkoppeling hiervan aan raad
T 292
Vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o.
T 370
Toezeggingen over evaluatie sociaal domein
T 417
Terugkoppeling monitoring dienstverlening

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

nader te specificeren termijn

14-06-2016 t/m 26-09-2019

nader te specificeren termijn

21-04-2016 t/m 26-09-2019

nader te specificeren termijn

24-11-2016 t/m 26-09-2019

Samenleving en Maatschappij

26-09-2019

Infrastructuur en Ruimte

26-09-2019

Infrastructuur en Ruimte

26-09-2019

nader te specificeren termijn

10-11-2016 t/m 26-09-2019

Raadsvergadering

15-06-2017 t/m 17-10-2019

Samenleving en Maatschappij

29-11-2017 t/m 24-10-2019

Bestuur en Middelen

17-05-2018 t/m 24-10-2019

Export LTA naar Excel