Inloggen

Resultaten

M 479
Motie Revitalisering winkelgebied De Enk + toezegging
T 497
Toezegging over Platform De Nieuwe Winkelstraat
Nieuw
T 292
Vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o.
T 457
Navragen kosten implementatie e-depot Streekarchivariaat
T 370
Toezeggingen over evaluatie sociaal domein
Afgedaan
T 417
Terugkoppeling monitoring dienstverlening
M 419
Motie voorzieningen voor hondeigenaren
M 373
Motie Groenvisie Natuurinclusief Bouwen
T 298
Evaluatie CPO project
T 415
Informeren over resultaat SMART formuleren doelstellingen Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

nader te specificeren termijn

26-09-2019

Aanbieding aan raad

26-09-2019

Raadsvergadering

15-06-2017 t/m 17-10-2019

Bestuur en Middelen

20-09-2018 t/m 17-10-2019

Samenleving en Maatschappij

29-11-2017 t/m 24-10-2019 (Afgedaan)

Bestuur en Middelen

17-05-2018 t/m 24-10-2019

Bestuur en Middelen

26-04-2018 t/m 24-10-2019

Infrastructuur en Ruimte

14-12-2017 t/m 24-10-2019

nader te specificeren termijn

20-06-2017 t/m 31-10-2019

Samenleving en Maatschappij

16-05-2018 t/m 31-10-2019

Export LTA naar Excel