Inloggen

Resultaten

T 298
Evaluatie CPO project
T 336
Verbeteringen m.b.t. integrale bekostiging sociaal domein
T 426
Informeren over svz evaluatie procesgang rond Hema
M 375
Motie Groenvisie Vergroening wijken Centrum en Zuid
T 481
Toezegging over locaties maatwerkwoningen
M 487
Motie Evenementenbeleid
O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
O 124
Actualisatie financiële verordening (art. 212 Gemeentewet)
T 155
Goede afwatering onderhoudsvrije tuin komt terug in duurzaamheidsbeleid
O 322
Evaluatie eerste fase Basisrioleringsplan (BRP)

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieding aan raad

20-06-2017 t/m 27-11-2019

Aanbieding aan raad

14-09-2017 t/m 27-11-2019

Aanbieding aan raad

12-06-2018 t/m 27-11-2019

Aanbieding aan raad

14-12-2017 t/m 27-11-2019

Aanbieding aan raad

27-11-2019

Aanbieding aan raad

27-11-2019

Aanbieding aan raad

24-11-2016 t/m 27-11-2019

Aanbieding aan raad

30-10-2019 t/m 11-12-2019

Aanbieding aan raad

14-06-2016 t/m 11-12-2019

Aanbieding aan raad

11-12-2019

Export LTA naar Excel