Inloggen

Resultaten

T 481
Toezegging over locaties maatwerkwoningen
O 84
PID Visieontwikkeling mobiliteit
O 90
PID verkeersoplossingen, versterken groenstructuur rondom 't Weitje en De Verbinding
M 109
Motie Participatiegeld blijft Participatiegeld
O 124
Actualisatie financiële verordening (art. 212 Gemeentewet)
M 151
Motie Tonselse Veld verbetering verkeersveiligheid en recr.waarde
T 134
Evaluatie Structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt naar raad
M 152
Motie Locatiescan woningbouwlocatie Raadhuisplein bij verdere uitwerking PID HvBC
T 272
Oproep raad om parkeerontheffing van het college los te laten
T 329
Integrale bekostiging tienermoeders alsook hun kinderen en het "vergeten kind"

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

Samenleving en Maatschappij

26-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

27-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

27-06-2019

Bestuur en Middelen

15-12-2016 t/m 27-06-2019

nader te specificeren termijn

27-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

18-02-2016 t/m 27-06-2019

Raadsvergadering

21-04-2016 t/m 27-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

18-02-2016 t/m 27-06-2019

Raadsvergadering

20-04-2017 t/m 27-06-2019

Samenleving en Maatschappij

30-08-2017 t/m 27-06-2019

Export LTA naar Excel