Inloggen

Resultaten

T 527
Voorstel bestemmingsplanwijziging bedrijfswoning Telgterweg
Afgedaan
T 532
Toezegging verdeelsleutel Meerinzicht en terugdringen ziekteverzuim
O 442
Vaststelling Warmtetransitieplan Ermelo
T 427
Terugkoppeling en evaluatie Verordening Jeugdhulp
T 262
Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg
T 533
Toezegging beleid vergoedingen/aansprakelijkheden scholen
T 551
Toezegging over Evenementenbeleid
M 556
Motie Rioolheffing
Afgedaan
T 567
Toezegging afweging woningbouwplannen 2020
Nieuw
T 520
Afweging Woningbouwplannen

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieding aan raad

30-10-2019 t/m 23-09-2020 (Afgedaan)

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 23-09-2020

Aanbieding aan raad

30-09-2020

Aanbieding aan raad

12-06-2018 t/m 30-09-2020

Aanbieding aan raad

05-04-2017 t/m 30-09-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 30-09-2020

nader te specificeren termijn

30-09-2020

Aanbieding aan raad

30-09-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

30-09-2020

Aanbieding aan raad

02-10-2020

Export LTA naar Excel