Inloggen

Resultaten

T 503
Toezegging over Sociaal Domein
Alert
T 329
Integrale bekostiging tienermoeders alsook hun kinderen en het "vergeten kind"
Alert
O 485
Vaststelling bestemmingsplan Oranjepark
Alert
O 508
Concept Huisvestingsverordening
Alert
O 512
5e Bestuursrapportage 2019
Alert
M 359
Motie fietsrondweg Kerkdennen
T 249
Terugkoppeling/inventarisatie m2 winkelleegstand tbv woonruimte
O 440
Toeristische Monitor 2018
T 262
Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg
T 156
Overzicht gerealiseerde woningen functieveranderingsbeleid bij bijstelling in het najaar 2016

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieding aan raad

16-10-2019

Aanbieding aan raad

30-08-2017 t/m 16-10-2019

Aanbieding aan raad

16-10-2019

Aanbieding aan raad

14-08-2019 t/m 16-10-2019

Aanbieding aan raad

02-10-2019 t/m 16-10-2019

Aanbieding aan raad

09-11-2017 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

07-03-2017 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

11-09-2019 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

05-04-2017 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

14-06-2016 t/m 23-10-2019

Export LTA naar Excel