Inloggen

Resultaten

T 530
Bespreken schrappen punt j gezamenlijke afspraken UWOON
T 531
Toezegging Masterplan Veldwijk
T 532
Toezegging verdeelsleutel Meerinzicht en terugdringen ziekteverzuim
T 533
Toezegging beleid vergoedingen/aansprakelijkheden scholen
T 538
Toezegging memo verloop en inzet jaarwisseling
Nieuw
M 152
Motie Locatiescan woningbouwlocatie Raadhuisplein bij verdere uitwerking PID HvBC
T 492
Toezegging onderzoek spoorwegovergangen
M 487
Motie Evenementenbeleid
T 249
Terugkoppeling/inventarisatie m2 winkelleegstand tbv woonruimte
M 419
Motie voorzieningen voor hondeigenaren

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

nader te specificeren termijn

13-11-2019 t/m 01-03-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 01-03-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 01-03-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 01-03-2020

Aanbieding aan raad

08-01-2020 t/m 01-03-2020

Aanbieding aan raad

18-02-2016 t/m 04-03-2020

Aanbieding aan raad

04-03-2020

Aanbieding aan raad

18-03-2020

Aanbieding aan raad

07-03-2017 t/m 25-03-2020

Aanbieding aan raad

26-04-2018 t/m 25-03-2020

Export LTA naar Excel