Inloggen

Resultaten

O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
T 519
Toelichting over sociaal domein/participatie
T 532
Toezegging verdeelsleutel Meerinzicht en terugdringen ziekteverzuim
T 551
Toezegging over Evenementenbeleid
T 415
Informeren over resultaat SMART formuleren doelstellingen Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie
Afgedaan
T 462
Toezegging evaluatie Uitvoeringsregeling Evenementenbeleid 2018 delen met raad
O 378
Nieuw sportcentrum
T 262
Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg
O 517
Beleidsplan openbare verlichting
T 249
Terugkoppeling/inventarisatie m2 winkelleegstand tbv woonruimte

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieding aan raad

24-11-2016 t/m 16-12-2020

nader te specificeren termijn

16-12-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 16-12-2020

nader te specificeren termijn

16-12-2020

Aanbieding aan raad

16-05-2018 t/m 16-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

18-10-2018 t/m 17-12-2020

Aanbieding aan raad

23-12-2020

Aanbieding aan raad

05-04-2017 t/m 23-12-2020

Aanbieding aan raad

03-06-2020 t/m 23-12-2020

Aanbieding aan raad

07-03-2017 t/m 30-12-2020

Export LTA naar Excel