Inloggen

Resultaten

O 513
6e Bestuursrapportage 2019
Alert
T 453
Toezeggingen Scenariokeuze De Dialoog
Alert
T 429
Evaluatie ingeslagen beleid drugsbeleid
Afgedaan
T 501
Toezegging over stelposten begroting
O 438
Uitvoeringsprogramma Gezondheidsbeleid
Afgedaan
O 35
PvA Omgevingswet (besluit over relevante delen)
T 298
Evaluatie CPO project
Afgedaan
T 336
Verbeteringen m.b.t. integrale bekostiging sociaal domein
M 375
Motie Groenvisie Vergroening wijken Centrum en Zuid
Afgedaan
T 481
Toezegging over locaties maatwerkwoningen

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Aanbieding aan raad

02-10-2019 t/m 13-11-2019

Aanbieding aan raad

19-09-2018 t/m 13-11-2019

nader te specificeren termijn

13-06-2018 t/m 20-11-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

20-11-2019

Aanbieding aan raad

24-09-2018 t/m 20-11-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

20-11-2019

Aanbieding aan raad

20-06-2017 t/m 27-11-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

14-09-2017 t/m 27-11-2019

Aanbieding aan raad

14-12-2017 t/m 27-11-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

27-11-2019

Export LTA naar Excel