Inloggen

Resultaten

T 329
Integrale bekostiging tienermoeders alsook hun kinderen en het "vergeten kind"
M 487
Motie Evenementenbeleid
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
T 527
Voorstel bestemmingsplanwijziging bedrijfswoning Telgterweg
T 532
Toezegging verdeelsleutel Meerinzicht en terugdringen ziekteverzuim
T 427
Terugkoppeling en evaluatie Verordening Jeugdhulp
T 262
Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg
T 533
Toezegging beleid vergoedingen/aansprakelijkheden scholen
T 546
Toezegging over onderwijshuisvesting
Nieuw

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Aanbieding aan raad

30-08-2017 t/m 23-09-2020

Aanbieding aan raad

23-09-2020

Aanbieding aan raad

21-04-2016 t/m 23-09-2020

Aanbieding aan raad

24-11-2016 t/m 23-09-2020

Aanbieding aan raad

30-10-2019 t/m 23-09-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 23-09-2020

Aanbieding aan raad

12-06-2018 t/m 30-09-2020

Aanbieding aan raad

05-04-2017 t/m 30-09-2020

nader te specificeren termijn

27-11-2019 t/m 30-09-2020

Aanbieding aan raad

30-09-2020

Export LTA naar Excel