Inloggen

Resultaten

T 427
Terugkoppeling en evaluatie Verordening Jeugdhulp
T 236
Gegevens aanbesteding nieuwbouw Goede Herderschool naar raad
O 84
PID Visieontwikkeling mobiliteit
O 90
Studie verkeersoplossingen gebied Verbinding
O 124
Actualisatie financiële verordening (art. 212 Gemeentewet)
M 151
Motie Tonselse Veld verbetering verkeersveiligheid en recr.waarde
M 152
Motie Locatiescan woningbouwlocatie Raadhuisplein bij verdere uitwerking PID HvBC
T 329
Integrale bekostiging tienermoeders alsook hun kinderen en het "vergeten kind"
T 399
Toezeggingen nav Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG
M 419
Motie voorzieningen voor hondeigenaren

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

Samenleving en Maatschappij

13-06-2018 t/m 13-06-2019

Raadsvergadering

26-01-2017 t/m 20-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

27-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

27-06-2019

nader te specificeren termijn

27-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

18-02-2016 t/m 27-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

18-02-2016 t/m 27-06-2019

Samenleving en Maatschappij

30-08-2017 t/m 27-06-2019

Samenleving en Maatschappij

14-02-2018 t/m 27-06-2019

Bestuur en Middelen

26-04-2018 t/m 27-06-2019

Export LTA naar Excel