Inloggen

Resultaten

T 399
Toezeggingen nav Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG
M 419
Motie voorzieningen voor hondeigenaren
T 436
Terugkoppeling gebruik PGB
T 450
Informeren over planning en realisatie parkeerverwijssysteem
T 456
Toezegging kwantificering ICT kosten Meerinzicht
T 457
Navragen kosten implementatie e-depot Streekarchivariaat
T 385
Toezeggingen subsidiebeleidskader
Afgedaan
T 474
Toezegging over incourante deel project Het Trefpunt
Afgedaan
T 475
Toezegging over bijstelling grondexploitatieopzetten
Afgedaan
T 429
Evaluatie ingeslagen drugsbeleid

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

Samenleving en Maatschappij

14-02-2018 t/m 27-06-2019

Bestuur en Middelen

26-04-2018 t/m 27-06-2019

Samenleving en Maatschappij

28-06-2018 t/m 27-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

18-09-2018 t/m 27-06-2019

Bestuur en Middelen

20-09-2018 t/m 27-06-2019

Bestuur en Middelen

20-09-2018 t/m 27-06-2019

Samenleving en Maatschappij

17-01-2018 t/m 27-06-2019 (Afgedaan)

Infrastructuur en Ruimte

22-01-2019 t/m 27-06-2019

Infrastructuur en Ruimte

22-01-2019 t/m 27-06-2019 (Afgedaan)

Samenleving en Maatschappij

13-06-2018 t/m 30-06-2019

Export LTA naar Excel