Inloggen

Resultaten

T 262
Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg
T 156
Overzicht gerealiseerde woningen functieveranderingsbeleid bij bijstelling in het najaar 2016
O 77
RAADSBRIEF Kwartaalberichten Verbonden Partijen
Afgedaan
O 256
Strategische Agenda 2e periode Economisch Programma
Afgedaan
T 370
Toezeggingen over evaluatie sociaal domein
Afgedaan
T 292
Vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o.
T 464
Toezegging over uitvoering visie op dienstverlening en participatie
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
O 5
Herijking Functieveranderingsbeleid
M 391
Motie gesprek moestuinvereniging

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieding aan raad

05-04-2017 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

14-06-2016 t/m 23-10-2019

Aanbieding aan raad

24-10-2019

Aanbieding aan raad

12-04-2017 t/m 24-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

29-11-2017 t/m 24-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

15-06-2017 t/m 30-10-2019

Aanbieding aan raad

30-10-2019

Aanbieding aan raad

21-04-2016 t/m 30-10-2019

Aanbieding aan raad

24-11-2016 t/m 30-10-2019

Aanbieding aan raad

01-02-2018 t/m 13-11-2019

Export LTA naar Excel