Inloggen

Resultaten

O 77
RAADSBRIEF Kwartaalberichten Verbonden Partijen
Afgedaan
O 256
Strategische Agenda 2e periode Economisch Programma
Afgedaan
T 370
Toezeggingen over evaluatie sociaal domein
Afgedaan
T 292
Vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o.
T 464
Toezegging over uitvoering visie op dienstverlening en participatie
M 153
Motie Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters
M 391
Motie gesprek moestuinvereniging
T 453
Toezeggingen Scenariokeuze De Dialoog
T 462
Toezegging evaluatie Uitvoeringsregeling Evenementenbeleid 2018 delen met raad
O 471
Jaarafspraken woningcoöperaties 2020, incl. tussenevaluatie 2019

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieding aan raad

24-10-2019

Aanbieding aan raad

12-04-2017 t/m 24-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

29-11-2017 t/m 24-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieding aan raad

15-06-2017 t/m 30-10-2019

Aanbieding aan raad

30-10-2019

Aanbieding aan raad

21-04-2016 t/m 30-10-2019

Aanbieding aan raad

01-02-2018 t/m 13-11-2019

Aanbieding aan raad

19-09-2018 t/m 13-11-2019

Aanbieding aan raad

18-10-2018 t/m 13-11-2019

Aanbieding aan raad

13-11-2019

Export LTA naar Excel